Informace z registru dlužníků

Kontrola podle:
* Podle IČO se dají vyhledávat pouze právnické osoby

Výpisy exekucí jsou z oficiální exekuční databáze vedené a spravované Exekutorskou komorou ČR. Veškeré dotazy do této exekuční databáze jsou zpoplatněny na základě vyhlášky vydané Ministerstvem spravedlnosti č. 329/2008 Sb.

Výhody kontroly

oficiální registr
Oficiální registr
Data spravovaná Exekutorskou komorou.
bez registrace
Bez registrace
Ke kontrole v registru není nutná registrace.
okamžitý výsledek
Okamžitý výsledek
Výsledky kontrol ihned k dispozici.

Informace z Registru dlužníků

Služba DluznickyRegistr.cz zprostředkovává informace o dlužnících vedené v CEE, což je oficiální databáze spravovaná Exekutorskou komorou ČR podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb. Veškeré dotazy do této dlužnické databáze jsou zpoplatněny na základě vyhlášky vydané Ministerstvem spravedlnosti č. 329/2008 Sb.

Rejstřík slouží ke zjištění informace, zda je na zadaný subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu. V případě, že je zápis skutečně veden, je možné zjistit i další podrobnější informace. Zejména se jedná o datum zahájení, dlužnou částku, příslušného exekutora atd.

Dlužnický rejstřík CEE obsahuje informace pouze o zahájených a běžících exekucích. Do 15 dnů od ukončení řízení je zápis smazán a není možné jej žádným způsobem zpětně dohledat.

Upozornění: detailní informace o exekučním řízení jsou systémem vedeny jako unikátní dotazy a jsou zpoplatněny samostatně. Pokud je řízení vedeno více, pak je zpoplatněn každý jednotlivý detail. Detaily je možné kupovat jednotlivě a není tak nutné je zakoupit ke všem vedeným případům.

Jmenná databáze dlužníků

Databázi je možné použít na získání informací o libovolném subjektu. Jedná se tak o jediný dlužnický rejstřík v ČR, který toto umožňuje. Vyhledávání probíhá buď podle jména, nebo IČ.

Při lustraci podle jména je možné upřesnit konkrétní hledaný subjekt uvedením data narození. Pokud tato možnost není využita, bude výsledkem výpis všech osob s uvedeným jménem, na které je v systému veden zápis.

Protože je registr veřejný a dotazy anonymní, je ideální pro základní kontrolu bezdlužnosti u nových nájemníků, rodinných členů, nebo obchodních partnerů.

Postup hledání v databázi dlužníků

Vyhledání dlužníků na portále DluznickyRegistr.cz je velmi jednoduché, není vyžadována registrace a informace jsou odesílány na email ihned po uhrazení platby.

  1. Vyplnění údajů o kontrolovaném subjektu (jméno, IČ)
  2. Vyplnění emailu, na který bude zaslán výpis
  3. Výběr způsobu platby a zaplacení poplatku. Pro platbu je využívána certifikovaná brána PayU, která umožňuje volbu většiny platebních metod, které jsou na českém trhu k dispozici.
  4. Okamžitě po spárování platby se na zadaný e-mail odesílá výsledek. U platby kartou a rychlým bankovním převodem je to prakticky okamžitě, u bankovního převodu může připsání trvat v závislosti na bance až 48 hodin.

Ukázka výsledku

Pokud jsou na kontrolovaný subjekt exekuce vedeny, výsledkem je jejich seznam s možností detailů (částka, příslušný exekutor atd.)
Výpis exekucí bez záznamu Výpis exekucí bez záznamu
Bez exekuce
Výpis exekucí se záznamem Výpis exekucí se záznamem
S exekucí

Statistiky

Výsledek kontrol za posledních 24 hodin
21%79%
Bez exekuce
S exekucí