Snadná kontrola bez registrace!

1. Vyhledání subjektu
Do formuláře na hlavní straně zadejte celé jméno a datum narození prověřované osoby, nebo její rodné číslo. Pro kontrolu právnické osoby použijte IČO.
2. Úhrada poplatku
Platba probíhá přes zabezpečenou platební bránu PayU, způsob platby je možné si dle vlastních preferencí zvolit. Jednorázová kontrola stojí 218 Kč vč. DPH.
3. Výpis z registru dlužníků
Pokud je kontrolovaný subjekt zapsán v registru dlužníků, ať už kvůli exekucím, insolvenci nebo pro evidenci mezi nespolehlivými plátci DPH, výsledek kontroly, tedy výpis z registru dlužníků, obsahuje přehled těchto záznamů.

Nejčastěji pokládané dotazy

Pro kontrolu subjektu - ať už osob nebo firem - není potřeba se registrovat, nutný není ani souhlas, resp. ověřená plná moc kontrolovaného subjektu. Informace, které obdržíte, jsou z oficiální dlužnické databáze, což je zárukou jejich aktuálnosti a ověřenosti. Výpis navíc obdržíte okamžitě po připsání platby, pro niž je využívána zabezpečená platební brána.
Výsledkem kontroly je výpis, který prokáže, jestli je prověřovaný evidován v databázi dlužníků, konkrétně v registru exekucí, insolvencí nebo nespolehlivých plátců DPH. Pokud ano, získáte přehled všech těchto záznamů vč. možnosti zobrazení detailu s doplňujícími informacemi u každého z nich (např. výše dlužné částky, kontakt na exekutora a další).
Rozsah poskytovaných informací o dlužnících a neplátcích je dán zdroji těchto dat. Vlivem toho tak výpis neobsahuje např. záznamy o exekucích vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány, zpravidla ani zdravotními pojišťovnami.
Informace, které lze výpisem zjistit, pochází mimo jiné i z exekuční databáze, z níž jsou data na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb. poskytována pouze za poplatek. V důsledku toho je i vyhledávání v registru možné pouze na základě úhrady příslušného poplatku.
Záznamy jsou v registru uchovávány po dobu stanovenou zákonem. Například u exekucí je lhůta pro výmaz 15 dnů od ukončení exekučního řízení a zodpovídá za něj exekutor. V případě insolvence dochází ke znepřístupnění dat až po 5 letech.