Vyřešte exekuce s Milostivým Létem!

Milostivé léto je státem vyhlášená akce pomáhající exekučním dlužníkům. Je zacílena převážně na osoby, kterým během exekučního řízení nekontrolovatelně narostl dluh z důvodu nejrůznějších penále, poplatků a úroků. Díky nim se mnohým dlužníkům původní dlužná částka zněkolikanásobila, a právě proti tomuto nárůstu je akce Milostivé léto zaměřena.

Jaké jsou podmínky akce?

  • Oprávněný (ten komu dlužíte) musí být veřejnoprávní subjekt (obec, podniky se státní účastí, nebo samotný stát)

    Veřejnoprávním subjektem mohou být např. dopravní podniky, Česká televize, veřejná vysoká škola, státní nemocnice atd. Kromě toho jsou do akce zapojeny také všechny zdravotní pojišťovny.

  • Exekuce je vyřizována soudním exekutorem

    Milostivé léto se nevztahuje na exekuce, které vymáhá přímo stát prostřednictvím svých úřadů (finanční správa, OSSZ, celní správa).

  • Dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním řízení

    Akce je určena pouze těm, kteří se již nacházejí v exekučním řízení a zároveň nejsou v insolvenčním procesu.

Jakým způsobem postupovat?

1. Mít přehled o vedených exekucích

Pokud dlužník nemá o svých závazcích 100% přehled, je možné udělat výpis exekucí na stránkách dluznickyregistr.cz Tam lze zároveň zjistit i výši dluhu (jistinu) a kontakt na exekutora, což jsou informace nutné pro další bod.

2. Kontaktovat exekutora

Je nezbytné požádat příslušného exekutora o sdělení aktuální výše všech nesplacených jistin (i těch částečně uhrazených), na které se akce vztahuje a zároveň jsou u něj na konkrétní jméno vedeny. Dotaz by měl být podán dopisem, nebo emailem. Volat se nedoporučuje z důvodu neexistence záznamu v případě nesrovnalostí. Pro urychlení je vhodné připojit spisové značky exekucí (k nalezení ve výpisu exekucí - viz bod 1) a zároveň vložit upozornění, že se nemusí jednat o všechny případy a žádá se jejich případné doplnění.

3. Uhrazení dlužné částky a poplatku

Nesplacená jistina plus poplatek 908 Kč pro exekutora se odesílají stejným způsobem, jako při běžné exekuční splátce. Platební údaje opět sdělí exekutor. Peníze musí být odeslány v termínu Milostivého léta tzn. v období od 28.10.2021 do 28.1.2022 a do popisu platby se doplňuje informace o tom, že se jedná o splátku Milostivého léta. Kromě upozornění v popisu platby by měl být exekutor o využití Milostivého léta informován ještě jednou oficiální cestou. Ideální je odeslat doporučený dopis, nebo zprávu datovou schránkou.

4. Ověření

Exekutor má po uhrazení částky 15 dnů na smazání exekuce z registru. Zda se tak opravdu stalo ověří kontrolní výpis. Pokud tomu tak není, je nutné znovu kontaktovat exekutora pro zjednání nápravy.

Příklady situací, na které se akce vztahuje

Jedním z nejčastějších prohřešků, který často vede až k exekuci, je nezaplacená pokuta za jízdu načerno v MHD. Pokud nedojde k uhrazení a dluh je vymáhán exekuční cestou, velmi často se z pokuty v řádu několika stokorun stává částka v řádech desetitisíců.

Další běžnou situací, která může vést až k exekuci, je neuhrazená, nebo špatně spárovaná platba za svoz domovního odpadu, nebo poplatek za televizní a rozhlasové vysílání.

Milostivé léto je akcí, která dává dlužníkům reálnou šanci skoncovat s exekucemi. Možnost ukončit probíhající exekuční řízení bez nutnosti platit penále a úroky je opravdu unikátní a měl by jí využít každý, koho se týká. Nicméně je důležité vědět, že nic se neděje automaticky a je tak na každém dlužníkovi, zda svojí situaci bude aktivně řešit.